.
   ประวัติศาสตร์
   วัฒนธรรม
   การท่องเที่ยว
   สัพเพเหระ
 
 

 

สัพเพเหระ

เรื่องราว หรือข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจเป็นทั้งเรื่องที่ให้ความรู้และผ่อนคลายความเครียด

บทความต่างๆ

เล่าเจี้ยคนลำปาง
เล่าเจี้ยเป็นการเล่าเรื่องตลก ผู้ที่จะเล่าได้นั้นต้องมีความสามารถเฉพาะตัว สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้คนรับฟังแล้ว ตลกขบขันได้ ส่วนใหญ่จะเล่าในกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มที่สนิทสนมกันเท่านั้น
 

มนต์จันทร์ เผือกศรี - 14 พ.ย. 2548

วิกฤตการณ์น้ำท่วมลำปาง
เหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฎ ... ในรอบ 50 ปี ของลำปาง
 

ภัทรศยา ล่ำใหญ่ - 12 พ.ย. 2548

กำบ่าเก่าเล่าต่อ
คำ ข้อความ ประโยค ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งให้ทั้งความรู้และคติสอนใจ
 

ทองเพียร เม็งโต - 15 พ.ย. 2548