.
   ประวัติศาสตร์
   วัฒนธรรม
   การท่องเที่ยว
   สัพเพเหระ
 
 

 

การท่องเที่ยว

จังหวัดลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่มีทั้งความเป็นธรรมชาติ สถานที่สำคัญหากท่านต้องการของฝาก ของกำนัล เรามีทั้งสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละหมู่บ้าน งานแกะสลักที่สวยงาม สินค้าเซรามิกที่มีคุณภาพ ซึ่งจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศ... อาหารพื้นบ้านที่รสชาติอร่อย ทั้งหมดนั้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางอย่างแท้จริง

บทความต่างๆ

สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดลำปาง มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น น้ำตกแจ้ซ้อน ถ้ำผาไท เป็นต้น และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานต่าง ๆ เช่นวันพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นต้น
 

สมบูรณ์ ไชยเชียงของ - 12 พ.ย. 2548

ของดีเมืองลำปาง
ข้าวแต๋นลือชื่อ เลื่องลือเครื่องปั้น ของกินและลองกำนัล มีให้เลือกสรรในลำปาง
 

ศิริพร รุ่งเรือง - 12 พ.ย. 2548

อาหารพื้นบ้าน
อาหารพื้นบ้านแท้จริงแล้ว เป็นอาหารที่ชาวชนบทในแต่ละครอบครัว ปรุงขึ้นเป็นอาหารเพื่อรับประทาน หากให้ได้รสชาติที่อร่อยถูกปาก ปลอดสารพิษ พิชิตโรค ด้วยแล้ว ต้องเป็นอาหารที่ปรุงจากผักพื้นบ้าน และออกตามฤดูการ ซึ่งมีตามตลาดชนบท ... หากต้องการศึกษา ทดลองรับประทาน แล้วท่านจะประทับใจ
 

รุ่งทิพย์ บุตตะจีน - 12 พ.ย. 2548