.
   The winner
   Second Home
   หัวใส
   Learning Earth
   ไหว้ครู
 
 

 

Second Home

บ้านหลังที่ 2 ก็คือ สถานที่ที่เด็กจะใช้เวลาส่วนมาก อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถเรียนรู้และเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับบ้านหลังแรก ซึ่งมีทั้งเพื่อน มีทั้งคนคอยให้ความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ สีสันแห่งการเรียนรู้เริ่มกว้างขวางและขยายขอบเขตแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้น มาผสมผสานกันและใช้ชีวิตให้เติบโตมาในสังคมที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

บทความต่างๆ

พระคุณที่สาม
พรคุณที่สามนี้ได้กล่าวถึงบุคคลหนึ่งซึ่งมีพระคุณต่อตัวเราเช่นกัน ในที่นี้พระคุณที่สามนี้คือคุณนั้นเอง
 

วิภาพร ทองหลิ้ม - 05 ต.ค. 2544

บ้านหลังที่สอง
ติดตามเรื่องราวของบ้านหลังที่สองกันเถอะ
 

วราพงษ์ ดังศรีพล - 07 ต.ค. 2544

เด็กม.ปลาย
เด็ก ม.ปลายและรูปแบบการแต่งกาย
 

อภิสิทธิ์ เทพอินทร์ - 07 ต.ค. 2544

ครู
-
 

วิภาพร ทองหลิ้ม - 05 ต.ค. 2544

มัธยมศึกษาตอนต้นกับการหนีเรียน
-
 

ภูวิทย์ จันตาธรรม - 08 ต.ค. 2544