.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 

กลุ่มภาษา

ในยุคของโลกโลกาภิวัฒน์ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ที่เราต้องรู้และสื่อสารกับทุก ๆ คน ดังนั้นเราต้องศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการติดต่อสื่อสารให้ถูกต้องต้อง

บทความต่างๆ

Slang ไม่ใช่แสลง
คำ Slang เป็นคำสั้น ๆ ที่ใช้สื่อสารแทนประโยคที่มีความหมาย การใช้สื่อสารกันในกลุ่มบุคคลที่สนิทกัน ซึ่งเราควรศึกษาไว้เพื่อเป็นเกร็ดความรู้
 

นางสาวพรรณี เชื้อคำลือ - 31 ม.ค. 2550

สำนวนอังกฤษที่เราคิดไม่ถึง
สำนวนภาษาอังกฤษ เป็นประโยคหรือข้อความเฉพาะที่ไม่ได้แปลตรงตัว ตามหลักไวยกรณ์ ซึ่งเราต้องศึกษาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ถูกต้อง ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 

นางนงค์เยาว์ ธรรมศิริ - 23 ธ.ค. 2549

สำนวนภาษาฝรั่งเศสกับยุคปัจจุบัน(ยุคมืด)
ในปัจจุบันความรักไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึก แต่มีปัจจัยหลายอย่สงเข้ามาประกอบ สำนวนเก่าๆ เช่น Loin des yeux, pres du coeur ( ไกลตา ใกล้ใจ) จึงใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป และจึงเกิดสำนวนใหม่ขึ้นมา คือ Loin des yeux, loin du coeur ( ไกลตา ไกลใจ)
 

นายเอกราช เนียมนาค - 02 เม.ย. 2550

English is Fun2
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยาก บางครั้งก็มีสถานการณ์ที่ตกลงขบขันบ้าง หรือบ้างครั้งก็สำนวนหรือเป็นเรื่องตลกๆมาเล่าสู่กันฟัง
 

นางสาวเกษราวัลย์ เชียรธานรักษ์ - 06 ก.พ. 2550