.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 

เกร็ดความรู้

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเรื่อง อาหาร การดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนเรา ต้องอาศัยความรอบรู้ทั้งจากหลักวิชาการและการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนเรา มารวมกันเพื่อเล่าสู่กันฟัง

บทความต่างๆ

กล้วยสุดมหัศจรรย์
กล้วยน้ำว้ากินแล้วทำให้ไม่แก่เร็ว ทำให้ผิวพรรณเต่งตึง รักษาอาการโรคไขข้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดเอว บำรุงเส้นผมให้เงางาม และป้องกันโรคมะเร็งได้
 

นายปวีณญู ศิริประยงค์ - 30 ม.ค. 2550

เอิ๊ก.. อ๊าก..สุขภาพผู้หญิง
การทำงานหนักของคนในวัยทำงาน อย่างหามรุ่งหามค่ำ เครียดจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอนดึกทำให้ร่างกายซูบ โทรม จิตใจว้าวุ่น แก้ได้คือก่อนนอนรับประทานกล้วยน้ำว้า 1 ลูก นมสด 1 กล่อง จะทำให้นอนหลับฝันดี ไม่มีโรคภัย พบกับวันใหม่ที่สดชื่น
 

นางพิกุล ทองช่วย - 03 ก.พ. 2550

โยคะเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบันการทำงานต้องมีการแข่งขันกันมาก จึงทำให้เราเครียดและไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายนอกบ้าน จึงมีวิธีการออกกำลังที่มีประโยชน์มากต่อร่างกาย คือการออกกำลังกายแบบโยคะ โยคะบริหารได้ทุกสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็น ขา แขน หน้าทองฯลฯ และยังช่วยให้เรากำหนดลมหายใจได้อีกด้วย การบริหารแบบโยคะ เป็นการบริหารที่อยู่ในบ้าน แค่ไม่กี่นาทีก็ได้บริหารร่างกายแล้ว
 

นางสาวชัชจิรา ตุลาพันธุ์ - 22 ธ.ค. 2549

รู้ไว้ใช่ว่า
ก้าวเข้าสู่สหัสวรรษใหม่ ผู้คนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้นเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และได้สรรหาข้อมูลที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรานำมาเสนอซึ่งมีทั้งเรื่องอาหารการกิน เพื่อป้องกันโรค ซึ่งดีกว่าการรักษาในภายหลัง เรื่องของการอยู่อย่างไรให้ครอบครัวมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 

นางปณิญา สุวรรณนันท์ - 03 ก.พ. 2550

เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระราชทานให้คนไทยใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต เพือ่ให้เกิดสมดุลในชีวิต องค์ประกอบของความพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ คือ 1. ความพอประมาณ 2. ต้องมีเหตุผล 3. ต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการมีผลกระทบใด ๆ
 

นางวันเพ็ญ ประมาณ - 29 มี.ค. 2550

รักษ์สุขภาพ
อโรคา ปรมาลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ หรือคำพูดที่ว่า จิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสย่อมอยู่ในเรือนร่างที่สมบูรณ์ นั้น ยังคงใช้ได้สำหรับการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ อย่างมีความสุข เพราะสุขภาพเป็นสิ่งหาซื้อไม่ได้นอกจากคนเราจะดูแลรักษาไว้ด้วยตัวของเราเอง
 

นางไข่แก้ว จันทพัวศิริศิลป์ - 25 ม.ค. 2550

พืชสมุนไพร
สมุนไพรที่อยู่มากมายหลากหลายชนิด แต่ละชนิดให้คุณประโยชน์มากมาย เช่น ใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค เห็นควรให้มีการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
 

นางปราณี รักษาภักดี - 03 ก.พ. 2550