.
   กลุ่มศาสนา
   กลุ่มวิชาการ
   เกร็ดความรู้
   กลุ่มภาษา
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเล่าเรื่องราว ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา จากบรรพบุรุษเพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ เป็นวิถีชีวิต ของชาวบ้าน

บทความต่างๆ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าด้วยทางมะพร้าว
การจักสานตะกร้าด้วยทางมะพร้าว เป็นความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวบ้านอุมลอง อำเภอสบปราบ ที่ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ตะกร้า ขันโตก แจกัน ชั้นวางของ เป็นต้น
 

นางสาววัชรี น้อยพยัคฆ์ - 27 ม.ค. 2550

สิ่งประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์วัสดุท้องถิ่น
ท่านคิดไหมว่า ในโลกของเรานี้ยังมีสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายที่เราคิดไม่ถึง เช่น การนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาคิดประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเอง เป็นการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คุ้มค่า และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
 

นางวีรญา แต้มคล่อง - 27 ม.ค. 2550