.
   โรงเรียนบ้านหลุก
   โรงเรียนวัดนาแก้ว
   โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
   โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
 
 

 

โรงเรียนวัดนาแก้ว

โรงเรียนวัดนาแก้วเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอน 3 ระดับ มีนักเรียนมาเรียนจากหลายหมู่บ้าน จุดเด่นของโรงเรียนวัดนาแก้วคืองานศิลปะ กีฬาและคอมพิวเตอร์ สัญลักษณ์ของโรงเรียนต้นสะเดา คำขวัญของโรงเรียน "ขยัน อดทน สนใจเรียน" สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง

บทความต่างๆ

คนเด่นวัดนาแก้ว
บทความนี้เกี่ยวกับประวัติคนเด่นวัดนาแก้ว
 

อรนุช คำฝน - 21 ม.ค. 2543

ศาสตร์แห่งศิลป์
เรื่องศิลปะนี้เป็นเรื่องที่กว้างมากๆซึ่งไม่สามารถนำข้อมูลมาได้ทั้งหมด แต่ในนี้อเรื่องนี้อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้
 

นันทิวา ธิปะละ - 21 ม.ค. 2543

กีฬาพาสนุก
กีฬาเป็นเรื่องที่สนุกสนาน และทำให้เรามีสุขภาพ ร่างกายแข่งแรงสมบูรณ์
 

เกษมสันต์ เตยา - 21 ม.ค. 2543

-
ผักหวานมีความสำคัญและประโยชน์ โดยการนำไปขายและนำไปประกอบอาหารได้
 

เมธินี พลหาญ - 21 ม.ค. 2543

-
ไข่มดแดงก็เป็นอาหารอีกแบบหนึ่งที่รู้จักกันดี สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง
 

เมธินี พลหาญ - 21 ม.ค. 2543

แนะนำโรงเรียนวัดนาแก้ว
สถานที่ตั้ง
 

ปราณี ณ.เชียงใหม่ - 21 ม.ค. 2543