.
   โรงเรียนบ้านหลุก
   โรงเรียนวัดนาแก้ว
   โรงเรียนทองทิพย์วิทยา
   โรงเรียนชุมชน บ้านท่าแหน
 
 

 

โรงเรียนทองทิพย์วิทยา

โรงเรียนทองทิพย์วิทยาเดิมชื่อโรงเรียนบ้านต๋อและได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนทองทิพย์วิทยา เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2539ซึ่งได้ชื่อทองทิพย์มาจากพระพุทธรูปพระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำหมู่บ้าน เป็นพระพุทธรูปที่ ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเคารพนับถือ

บทความต่างๆ

บันไดสู่สวรรค์
เป็นเรื่องเกี่ยว การทำปราสาท ซึ่งเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งในท้องถิ่น
 

ธีระพงษ์ สายปะละ - 21 ม.ค. 2543

การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกป่า การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติก็เพื่อให้พวกเราทุกคนได้ปลูกป่า และเพื่อถวายในหลวง
 

กิ่งกมล ลาวเครือ - 21 ม.ค. 2543

ลุงคำขมังเวทย์
บทความนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมของลุงคำ ซึ้งสามารถ พิสูจน์ได้
 

นิภาพร ศรีทะนนท์ - 21 ม.ค. 2543

ไร่นาสวนผสมและเกษตรแบบผสมผสาน
ไร่นาสวนผสมคืออะไร หมายถึงการทำเกษตรหลาย ๆอย่างเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาการผลิตที่ไม่แน่นอนและตอบสนองการบริโภค
 

จุฑาทิพย์ ทองสุข - 21 ม.ค. 2543

การเย็บกระเป๋าหนัง
การเย็บกระเป๋าหนัง คือ การนำเอาเศษหนังมาเย็บติดกันให้เป็นกระเป๋าใบเล็กๆ
 

สมชาย วงศ์เมือง - 21 ม.ค. 2543

ประวัตส่วนตัว
เป็นการแนะนำตัวเอง
 

ธีระพงษ์ สายปะละ - 21 ม.ค. 2543